Erstellt am 01. Februar 2016, 00:00

550 Rekruten am Tullner Nibelungenplatz angelobt.