Erstellt am 18. Februar 2014, 00:00

Pkw prallt in Ternitz an Baum.